BIM là gì? Khi nói đến BIM, có thể hiểu nôm na như sau - B là Building: công trình - I là Information: thông tin, bao gồm: + Hình học: các kích thước dài, rộng, cao, khoảng cách giữa các cấu...