Bên cạnh thể hiện 3D bằng Revit, chúng tôi còn thể hiện cho khách hàng xem trước công trình trên nền tàng Gloobe
Khi tư vấn thiết kế nhà hoặc văn phòng cho khách hàng, bộ phận thiết kế sẽ tiến hành thể hiện công trình cho khách hàng xem trước trên nền tảng 3D để khách hàng có thể hình dung...