Tuyển dụng

CÔNG TY TNHH DANACAD
THƯỜNG XUYÊN TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ

Họa viên kiến trúc Điện, Họa viên 3D Revit, 3D GLOOBE, Họa viên Kiến trúc
Khi được mời phỏng vấn, các ứng viên mang theo hồ sơ không cần công chứng các giấy tờ liên quan.
Các ứng viên khi ứng tuyển vào các vị trí vui lòng tải CV mẫu về ghi đầy đủ các thông tin và gửi về mail tuyển dụng: info@danacad.com hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại 17 Mai Hắc Đế, Sơn Trà, Đà Nẵng
Bạn có thể
Download CV ứng tuyển

HỌA VIÊN KIẾN TRÚC

1. Yêu cầu:

– Làm việc nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm

– Trình độ học vấn: cao đẳng, đại học

– Sử dụng thành thạo Autocad

– Đọc, hiểu bản vẽ kiến trúc, xây dựng

2. Chế độ khi làm việc:

– Thử việc tối đa 1 tháng.

– Sau khi nhận vào làm nhân viên chính thức: Hưởng lương + bảo hiểm y tế + thưởng (lễ, Tết, dự án,…) + bảo hiểm xã hội (xét duyệt trong thời gian làm việc).

+ Lưu ý: Yêu cầu nộp CV theo mẫu CV ứng tuyển

HỌA VIÊN REVIT, 3D GLOOBE

1. Yêu cầu:

– Làm việc nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm

– Trình độ học vấn: cao đẳng, đại học

– Sử dụng thành thạo Autocad

– Đọc, hiểu bản vẽ kiến trúc, xây dựng

2. Chế độ khi làm việc:

– Thử việc tối đa 1 tháng.

– Sau khi nhận vào làm nhân viên chính thức: Hưởng lương + bảo hiểm y tế + thưởng (lễ, Tết, dự án,…) + bảo hiểm xã hội (xét duyệt trong thời gian làm việc).

+ Lưu ý: Yêu cầu nộp CV theo mẫu CV ứng tuyển

HỌA VIÊN KIẾN TRÚC ĐIỆN

1. Yêu cầu:

– Làm việc nghiêm túc, có tinh thần trách nhiệm

– Trình độ học vấn: cao đẳng, đại học

– Sử dụng thành thạo Autocad

– Đọc, hiểu bản vẽ kiến trúc, xây dựng

2. Chế độ khi làm việc:

– Thử việc tối đa 1 tháng.

– Sau khi nhận vào làm nhân viên chính thức: Hưởng lương + bảo hiểm y tế + thưởng (lễ, Tết, dự án,…) + bảo hiểm xã hội (xét duyệt trong thời gian làm việc).

+ Lưu ý: Yêu cầu nộp CV theo mẫu CV ứng tuyển