Thiết kế gia công cơ khí

Bộ phận thiết kế gia công bản vẽ kết cấu chuyên triển khai bản vẽ cơ khí thiết bị khung thép các cấu kiện từ đơn giản đến phức tạp, từ những thiết bị nhỏ như đinh ốc, thùng máy điện, tấm chắn bảo vệ thiết bị,…cho đến kết cấu khung thép giàn phức tạp dùng hỗ trợ cho tàu biển hoặc nhà máy điện hạt nhân,…

 Sử dụng phần mềm chính hãng để triển khai công việc:
+ Solidworks Standard 2018 – 2020
+ Autocad 2019 – 2020
+ NCRent ( Soft của Nhật )